Week van de Werkstress 2018

Week van de Werkstress 12 t/m 16 november 2018

De Week van de Werkstress die dit jaar voor de 5e keer wordt georganiseerd, staat in het teken van preventie en werkplezier. Uit onderzoek van TNO is gebleken dat werkplezier kan vermijden dat gezonde werkdruk omslaat naar werkstress. Besteedt u als werkgever al aandacht aan het vergroten van het werkplezier of heeft u uw medewerkers weleens gevraagd wat dit voor hen inhoudt?

Plezier in het werk is natuurlijk heel persoonlijk. Waar voor de ene medewerker zelfstandigheid in het uitvoeren van werkzaamheden heel belangrijk is, kan dat voor een andere medewerker veel minder belangrijk zijn dan bijvoorbeeld waardering of oprechte aandacht. Door aandacht te besteden aan het vergroten van werkplezier kan veel leed worden voorkomen. En dit geldt uiteraard niet alleen voor uw medewerkers, maar ook voor u als werkgever.

Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1 in Nederland. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico dat ze langdurig thuis komen te zitten met werk gerelateerde psychische klachten. De jaarlijkse verzuimkosten door burn-outs worden begroot op 1,8 miljard euro. Daarom is het van belang werkstress bespreekbaar te maken en bij uw medewerkers na te gaan of zij werkstress ervaren. Is dit het geval? Bespreek dan de mogelijke oplossingen voor het verminderen of wegnemen hiervan.

Indien u een volledige risico-inventarisatie en -evaluatie heeft, maakt het onderwerp werkdruk hiervan zeker onderdeel uit (Arbobesluit afdeling 4, art. 2.15). Indien de werkdruk niet is meegenomen in de geïnventariseerde risico’s, is een update van uw RI&E op zijn plaats. Soliede kan u hierin volledig ontzorgen. Meer informatie vindt u hier of neem contact met ons op via 0251 273888 of verkoop@soliede.nl.