Geldigheid certificaten Eerste Hulp aan Kinderen tijdens coronacrisis

Veel kinderopvang organisaties zitten momenteel met vragen over de geldigheid van de door IKK wetgeving vereiste certificaten Eerste Hulp aan Kinderen. De praktijktrainingen zijn door de Corona maatregelen van de overheid niet meer mogelijk en certificaten kunnen niet zomaar verlengd worden. 

Het Oranje Kruis is hierover in gesprek gegaan met de GGD GHOR en wij kunnen bevestigen dat er geen reden tot bezorgdheid is over het verlopen van certificaten. Tot nader order heeft het Oranje Kruis een coulance regeling opgezet, waarbij de certificaten hun geldigheid behouden. Daarnaast heeft de GGD GHOR aangegeven voorlopig coulant te zijn in de handhaving van de IKK wetgeving betreffende het verlopen van de geldigheid van certificaten. Dit betekent dat de GGD niet streng zal optreden wanneer certificaten enige tijd zijn verlopen. Dit zal waarschijnlijk gelden zolang de Corona maatregelen van de overheid van kracht blijven en wellicht nog even daarna om u de mogelijkheid te bieden uw medewerkers te her-certificeren middels de geëiste praktijktoetsing van de vaardigheden.

Wij verwachten dat het NIBHV en andere certificerende instanties deze afspraken overnemen en zodra wij bericht van hen krijgen, zullen wij u hierover informeren.

Uiteraard is het wel van belang dat uw medewerkers in de tussentijd blijven oefenen en hun kennis op pijl houden. Zij zullen,  wanneer de praktijktrainingen worden hervat, hun vaardigheden kunnen aantonen en hun certificaat kunnen verlengen.

Let wel dat het volgen van alleen een theoriedeel, via bijvoorbeeld een e-learning, uw medewerkers geen verlenging van hun certificaat zal opleveren. Het is noodzakelijk dat zij hun vaardigheden laten zien in het praktijkdeel en daarmee hun bekwaamheid aantonen. Uiteraard kunt u de medewerkers wel alvast middels een e-learning voorbereiden op de training die na deze crisis op de planning staat.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het Oranje Kruis, de Rijksoverheid of het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.