Corona protocol

Op basis van de richtlijnen van het RIVM en de diverse protocollen vanuit brancheverenigingen en certificerende instellingen, hebben wij onze trainingen opnieuw ingericht.

Ook hebben wij protocollen opgesteld die wij hanteren voor onze trainingen met betrekking tot toegang tot de trainingen en informatie over de door ons getroffen hygiënemaatregelen.

De deelnemers aan onze trainingen ontvangen dit protocol voorafgaand aan de training. 

Voor de volledigheid hebben wij dit ook hier toegevoegd.