Corona protocol

Op basis van de richtlijnen van het RIVM en de diverse protocollen vanuit brancheverenigingen en certificerende instellingen, hebben wij onze trainingen opnieuw ingericht.

Ook hebben wij protocollen opgesteld die wij hanteren voor onze trainingen met betrekking tot toegang tot de trainingen en informatie over de door ons getroffen hygiënemaatregelen.

De deelnemers aan onze trainingen ontvangen dit protocol voorafgaand aan de training. 

Voor de volledigheid hebben wij dit ook hier toegevoegd. 

Tips voor BHV’ers

Adviezen EHBO en COVID-19

In de basis van de EHBO-richtlijnen staat dat de veiligheid van de hulpverlener voorop staat. De onzekere tijden rondom het coronavirus roepen dan ook vragen op omtrent het veilig verlenen van eerste hulp. Begrijpelijk, want voor iedereen is deze situatie nieuw en vergt het aanpassingen. Het Oranje Kruis hoopt met de volgende antwoorden duidelijkheid te brengen en onrust weg te nemen.

Fysiek contact bij EHBO

Let op gevaar betekent bij COVID 19 voorkomen zelf besmet te raken. Beoordeel daarom bij elke situatie of het noodzakelijk is het slachtoffer binnen anderhalve meter te benaderen. Is dit niet nodig, verleen dan hulp op afstand door aanwijzingen te geven waarmee het slachtoffer zichzelf kan helpen. En bel indien nodig 112. Is het wel noodzakelijk binnen anderhalve meter van het slachtoffer te komen, beperk je dan tot levensreddend handelen.

Beschermen handschoenen

Draag tijdens het verlenen van eerste hulp zoveel mogelijk beschermende handschoenen ter bescherming van jezelf en het slachtoffer. Vinyl handschoenen beschermen niet tegen micro-organismen!

Beademing tijdens reanimatie

Hierin volgt Het Oranje Kruis de richtlijnen van de NRR, waarin het volgende staat beschreven:

 • Is het slachtoffer volwassen zonder duidelijke of bewezen infectie, geef dan alleen borstcompressies, geen mond-op-mond beademing.
 • Is het slachtoffer COVID-19 positief of is hiervoor een sterke verdenking, geef dan geen borstcompressies of mond-op-mond beademing. Alleen een AED mag hier worden gebruikt.
 • Bij kinderen blijft de inzet van de reanimatiehandelingen ongewijzigd, inclusief beademingen borstcompressies.

Handen wassen voor fysiek contact

Zoals standaard binnen EHBO: was wanneer mogelijk de handen voor fysiek contact. In dit filmpje van Zorg voor Beter wordt duidelijk aangegeven hoe de handen optimaal gewassen worden.

Taakverdeling bij meerdere EHBO’ers

Indien meerdere EHBO’ers aanwezig zijn, verdeel dan de taken. Laat iemand die reeds genezen is van het coronavirus of in optimale gezondheid verkeert het fysieke contact uitvoeren. Mensen ouder dan 50 jaar wordt aangeraden altijd op afstand te blijven. Andere EHBO’ers kunnen taken op afstand oppakken, zoals het bellen voor hulp en het op afstand houden van kijkers.

Bron: https://www.hetoranjekruis.nl/nieuws/2020/03/adviezen-ehbo-en-covid-19/

Geldigheid certificaten Eerste Hulp aan Kinderen tijdens coronacrisis

Veel kinderopvang organisaties zitten momenteel met vragen over de geldigheid van de door IKK wetgeving vereiste certificaten Eerste Hulp aan Kinderen. De praktijktrainingen zijn door de Corona maatregelen van de overheid niet meer mogelijk en certificaten kunnen niet zomaar verlengd worden. 

Het Oranje Kruis is hierover in gesprek gegaan met de GGD GHOR en wij kunnen bevestigen dat er geen reden tot bezorgdheid is over het verlopen van certificaten. Tot nader order heeft het Oranje Kruis een coulance regeling opgezet, waarbij de certificaten hun geldigheid behouden. Daarnaast heeft de GGD GHOR aangegeven voorlopig coulant te zijn in de handhaving van de IKK wetgeving betreffende het verlopen van de geldigheid van certificaten. Dit betekent dat de GGD niet streng zal optreden wanneer certificaten enige tijd zijn verlopen. Dit zal waarschijnlijk gelden zolang de Corona maatregelen van de overheid van kracht blijven en wellicht nog even daarna om u de mogelijkheid te bieden uw medewerkers te her-certificeren middels de geëiste praktijktoetsing van de vaardigheden.

Wij verwachten dat het NIBHV en andere certificerende instanties deze afspraken overnemen en zodra wij bericht van hen krijgen, zullen wij u hierover informeren.

Uiteraard is het wel van belang dat uw medewerkers in de tussentijd blijven oefenen en hun kennis op pijl houden. Zij zullen,  wanneer de praktijktrainingen worden hervat, hun vaardigheden kunnen aantonen en hun certificaat kunnen verlengen.

Let wel dat het volgen van alleen een theoriedeel, via bijvoorbeeld een e-learning, uw medewerkers geen verlenging van hun certificaat zal opleveren. Het is noodzakelijk dat zij hun vaardigheden laten zien in het praktijkdeel en daarmee hun bekwaamheid aantonen. Uiteraard kunt u de medewerkers wel alvast middels een e-learning voorbereiden op de training die na deze crisis op de planning staat.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het Oranje Kruis, de Rijksoverheid of het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Nieuw MijnSoliede klantenportaal

Ons nieuwe MijnSoliede klantenportaal is live!

Vandaag lanceren we het nieuwe klantenportaal MijnSoliede.nl  voor al onze klanten en cursisten. Dit betekent dat u een frisse en snelle omgeving krijgt!

Vernieuwd zijn:

 • Frisse look en feel
 • Duidelijke menustructuur
 • Hogere snelheid van laden
 • Koppeling met onze webwinkel voor alle BHV-middelen
 • Service informatie over onderhoud, aangepaste openingstijden, etc.

Dit klantenportaal is ook gemakkelijker aanpasbaar en we zullen dit blijven uitbreiden met handige functionaliteiten zoals de nieuwe RI&E tooling die binnenkort ook gelanceerd gaat worden.

Hoe logt u in?
Gewoon met uw bestaande gebruikersnaam en wachtwoord. Voor het opvragen van uw gebruikersnaam, kunt u contact met ons opnemen via telefoon, chat of mail. Een nieuw wachtwoord kunt u eenvoudig zelf aanvragen door naar het klantenportaal te gaan en op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken. U ontvangt dan per mail een nieuw wachtwoord.

Vragen, tips of suggesties?
Heeft u vragen, tips of suggesties dan zijn deze zeer welkom. Wij ontvangen deze graag via marketing@soliede.nl of telefonisch op 0251-273888.

Gratis E-learning Eerste Hulp aan Kinderen

Gratis E-learning Eerste Hulp aan Kinderen

Wilt u weten wat te doen bij een tweedegraads brandwond bij kinderen? Bekijk dan deze video.

Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten over het verlenen van Eerste Hulp aan Kinderen, schrijf u dan in voor onze gratis e-learning via www.eerstehulpkinderen.nl

Waarom bieden wij deze gratis aan?
Wij kunnen ons voorstellen dat u graag meer zou willen weten over de Eerste Hulp die u kunt verlenen aan kinderen, maar dat het volgen van een opleiding er niet snel van komt. Om die reden willen wij u met deze actie een stapje op weg helpen. Bovendien nadert de decembermaand vol gezelligheid met kaarsjes, gourmetten met de familie en vuurwerk; waarbij ongelukjes helaas in een klein hoekje zitten.

Is deze e-learning ook interessant voor uw vrienden, familie, sportvereniging etc.? Stuur de link gerust door!

Wij hechten als organisatie  veel waarde aan veiligheid. Het is dan ook onze missie om Nederland een stukje veiliger te maken. Door deze e-learning met elkaar te delen, kunnen wij er gezamenlijk voor zorgen dat Nederland een stukje veiliger wordt!

 

Week van de RI&E 2019

Beroepsziekten, wat kunt u hiertegen doen?

Van 17 tot 21 juni vindt voor de 5e keer de Week van de RI&E plaats. Deze week staat in het teken van beroepsziekten en dan met name wat u, als werkgever, kunt doen om deze te voorkomen.

Jaarlijks overlijden ruim 4.000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten en komen tienduizenden mensen hierdoor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt thuis te zitten. Het is dan ook in ieders belang hier aandacht aan te besteden. Beroepsziekten kunnen worden voorkomen door de mogelijke risico’s nauwkeurig in kaart te brengen in de RI&E en hier maatregelen tegen te nemen.
Vindt u het ook belangrijk dat uw medewerkers op een veilige en gezonde manier kunnen werken, maar heeft u nog geen RI&E of is deze een aantal jaar oud en aan een update toe? Check dan deze pagina voor meer informatie.
Wilt u direct een afspraak inplannen? Neemt u dan contact met ons op via 0251 273888 of vult u ons contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Week van de Werkstress 2018

Week van de Werkstress 12 t/m 16 november 2018

De Week van de Werkstress die dit jaar voor de 5e keer wordt georganiseerd, staat in het teken van preventie en werkplezier. Uit onderzoek van TNO is gebleken dat werkplezier kan vermijden dat gezonde werkdruk omslaat naar werkstress. Besteedt u als werkgever al aandacht aan het vergroten van het werkplezier of heeft u uw medewerkers weleens gevraagd wat dit voor hen inhoudt?

Plezier in het werk is natuurlijk heel persoonlijk. Waar voor de ene medewerker zelfstandigheid in het uitvoeren van werkzaamheden heel belangrijk is, kan dat voor een andere medewerker veel minder belangrijk zijn dan bijvoorbeeld waardering of oprechte aandacht. Door aandacht te besteden aan het vergroten van werkplezier kan veel leed worden voorkomen. En dit geldt uiteraard niet alleen voor uw medewerkers, maar ook voor u als werkgever.

Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1 in Nederland. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico dat ze langdurig thuis komen te zitten met werk gerelateerde psychische klachten. De jaarlijkse verzuimkosten door burn-outs worden begroot op 1,8 miljard euro. Daarom is het van belang werkstress bespreekbaar te maken en bij uw medewerkers na te gaan of zij werkstress ervaren. Is dit het geval? Bespreek dan de mogelijke oplossingen voor het verminderen of wegnemen hiervan.

Indien u een volledige risico-inventarisatie en -evaluatie heeft, maakt het onderwerp werkdruk hiervan zeker onderdeel uit (Arbobesluit afdeling 4, art. 2.15). Indien de werkdruk niet is meegenomen in de geïnventariseerde risico’s, is een update van uw RI&E op zijn plaats. Soliede kan u hierin volledig ontzorgen. Meer informatie vindt u hier of neem contact met ons op via 0251 273888 of verkoop@soliede.nl.

Industrieslijperij van Frankenhuyzen ontvangt RI&E Award 2018!

Industrieslijperij van Frankenhuyzen ontvangt RI&E Award 2018!

Op 25 oktober heeft Industrieslijperij van Frankenhuyzen uit handen van veiligheidskundige Edgar Springveld van Soliede Opleidingen B.V. de RI&E Award 2018 in ontvangst mogen nemen.

Soliede bezoekt jaarlijks tientallen bedrijven voor het opstellen van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie en het bijbehorende Plan van Aanpak. Soliede heeft veiligheid op de werkvloer hoog in het vaandel staan en daarom de uitreiking van de RI&E Award in het leven geroepen. De Award wordt uitgereikt aan ondernemers die zich meer dan gemiddeld inzetten voor het creëren van een veilige werkomgeving.

Soliede let op de volgende aspecten in de arbeidsomgeving:

 • Het bij de bron aanpakken van risico’s
 • De mate van detaillering in de inventarisatie van de werkomstandigheden per functie en per medewerker
 • Het betrekken van medewerkers bij het vinden van oplossingen en verbeteren van de werksituatie
 • De borging van de Risico-inventarisatie & Evaluatie en het Plan van Aanpak in de organisatie

Dit jaar is deze eer ten deel gevallen aan Industrieslijperij van Frankenhuyzen te Lexmond. Zij hebben op alle gebieden zeer hoog gescoord en zijn een voorbeeld van goed werkgeverschap.

Aangepaste Eerste Hulpregels bij brandwonden

Aangepaste Eerste Hulpregels bij brandwonden

De Nederlandse Brandwonden Stichting heeft naar aanleiding van recent brandwondenonderzoek, aangevuld met de dagelijkse ervaring van de medische professionals in de drie brandwondencentra in ons land, de Eerste Hulpregels bij brandwonden aangepast.

Kleding, sieraden en luier verwijderen

Waar voorheen werd geadviseerd alleen kleding te verwijderen die niet aan de wond kleeft, wordt nu geadviseerd direct kleding, sieraden én luiers te verwijderen. Zo haal je de inwerking van hitte die de brandwonden veroorzaakt weg én kun je goed zien waar je moet koelen.

Wondbedekking

Op het gebied van wondbedekking is het advies om de wond na het koelen te bedekken met steriel verband of een schone doek, nu uitgebreid met plastic huishoudfolie. Deze folie plakt niet aan de wond, vermindert de pijn en is makkelijk voorhanden. Bovendien blijft de wond zichtbaar, waardoor een arts deze kan beoordelen zonder de afdekking te hoeven verwijderen. Het is van belang de folie in stroken aan te brengen en het lichaamsdeel niet te omwikkelen om afknellingsgevaar te voorkomen.

Houd het slachtoffer warm

Omdat onderkoeling of hypothermie een negatieve uitwerking heeft op het genezingsproces van wonden, dus ook van brandwonden, is het van belang het slachtoffer warm te houden met een deken. Deze regel is nu toegevoegd.

Eerste Hulpregels 2018

 1. Koel de brandwond ten minste 10 minuten (maar niet langer dan 20 minuten) met lauw, zachtstromend leidingwater en verwijder zo snel mogelijk kleding, sieraden en de luier
 2. Voorkomt dat het lichaam teveel afkoelt, koel alleen de wond.
 3. Bedek na het koelen de wond met plastic huishoudfolie, steriel verband of een schone doek.
 4. Smeer niets op de brandwond
 5. Houd het slachtoffer warm met een deken
 6. Waarschuw een arts bij blaren, een open wond en bij elektrisch/chemisch letsel
 7. Vervoer het slachtoffer, als dat mogelijk is, zittend