Protocol Interventieteam

Interventieprotocol als leidraad voor interventieteam

Steeds vaker krijgen balie- en receptiemedewerkers te maken met een agressieve houding van burgers. Bij overheidsinstellingen en andere publieke organisaties is dit in toenemende mate een veel voorkomend probleem. De medewerkers komen tijdens en soms zelfs na hun werk in aanraking met emotionele druk en zelfs fysieke bedreigingen.

Een interventieteam dat opgeroepen wordt bij mogelijk agressief gedrag, kan voorkomen dat een medewerker fysiek of emotioneel beschadigd raakt. Dit team is getraind in het op de juiste manier ingrijpen en handelt conform een vastgesteld interventieprotocol.

Waarom ons advies inwinnen?

snelle, praktijkgerichte aanpak
uitgebreide kennis van interventieteams
goede borging binnen uw organisatie
begeleiding van de implementatie middels trainingen

Opstellen van een interventieprotocol

Soliede begeleidt organisaties in het opstellen en optimaliseren van het interventieprotocol. Wij zorgen dat het protocol aansluit op uw praktijksituatie, een duidelijke taakverdeling bevat, gericht is op het voorkomen van escalaties en in werkbare taal voor uw interventieteam is geschreven.

U creëert hiermee vertrouwen binnen het interventieteam en een veiliger gevoel bij uw medewerkers.

PROTOCOL LATEN OPSTELLEN VOOR UW ORGANISATIE?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Waarom een interventieprotocol?

Taakverdeling en werkwijze duidelijk vastgelegd
Uniforme afspraken met alle leden van het team
Optimale organisatie van interventies
Afstemming tussen betrokken partijen
Voorkomen van emotionele of fysieke schade

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over wat wij hierin voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact op.

Protocol implementeren

Heeft u al een interventieprotocol opgesteld, maar is dit nog niet geïmplementeerd binnen uw organisatie? Wij stellen hiervoor graag een programma op maat samen.