Omgaan met Agressie en Geweld

Een veilige werkplek voor iedereen

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 werknemers weleens te maken krijgt met agressie of geweld op de werkplek. Beledigingen, bedreigingen en gewelddadig gedag van bijvoorbeeld burgers, klanten, leveranciers en zelfs collega’s. Medewerkers verdienen een vertrouwde, veilige en prettige werkplek.

Deze 2-daagse training leert de medewerkers die in aanraking kunnen komen met agressief gedrag hoe op een rustige en juiste wijze te handelen. De training is erop gericht om agressie en geweld zoveel mogelijk te kunnen beheersen en binnen de perken te houden.

Doel en resultaat van de training

Belangrijk doel van de training moet zijn dat – naast de individuele vaardigheden in het herkennen en omgaan met agressie – een team wordt gevormd waarvan de leden elkaar blindelings vertrouwen. De verschillende rollen binnen het team moeten duidelijk zijn. Nazorg is ook een belangrijk onderdeel.

Na de training weten uw medewerkers hoe om te gaan met agressie en geweld. Ze worden zich bewust van hun eigen invloed op ongewenste situaties. De training wordt per doelgroep op maat gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijke situaties waarin uw medewerkers met agressie en geweld in aanraking kunnen komen.  Voorafgaand aan de trainingen wordt een intake formulier ingevuld door de medewerkers. We kunnen hierdoor op persoonlijk niveau een diepgaande training verzorgen. 

 

OPLEIDING OMGAAN MET AGRESSIE EN GEWELD OP UW LOCATIE

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Programma-onderdelen

Definiëren en signaleren agressie en geweld
De medewerkers krijgen meer inzicht in wat agressie is en in welke vormen er van agressie en geweld binnen hun werkgebied kunnen voorvallen. Aan de hand van voorbeelden en interactie met de cursisten wordt dit uitgediept.

Omgaan met agressie en geweld
De medewerkers krijgen handvatten en leren vaardigheden om op een juiste manier met agressie op hun werkplek om te gaan. Tevens leren ze inzicht te krijgen in beïnvloedende factoren van agressie. Aan de hand van cases wordt dit met behulp van een acteur geoefend.

Persoonlijk gedrag
De medewerkers leren inzicht te krijgen in hun eigen gedrag, en leren diverse conflict stijlen. Hiermee leren ze wat het beste bij hen past en in ongewenste situaties, en om hier effectief mee om te gaan. Samen met een acteur worden er verschillende scenario’s geoefend.

Klachten en preventie
Klachten kunnen beschouwd worden als kansen, maar soms ontstaat hieruit een agressieve sfeer en valt er weinig meer te halen. Uw medewerkers leren welke preventieve en repressieve maatregelen zij kunnen nemen om escalatie van een gewone klacht tegen te gaan. 

Waarom de basisopleiding Omgaan met Agressie en Geweld?

Een sterk en voorbereid team
Individuele vaardigheden en gedrag verbeteren
Bewustwording van eigen invloed op ongewenste situaties
Meerdere agressievormen herkennen en mee kunnen omgaan
Uw medewerkers weten hoe zij escalatie kunnen voorkomen

Unieke aanpak

Wij werken met verschillende acteurs zodat de deelnemers de agressievormen leren herkennen en op de juiste wijze leren handelen.

Programma op maat

Specifieke wensen ten aanzien van het programma? Wij bespreken deze graag met u, zodat wij een programma op maat kunnen samenstellen.