Basis Interventieteam

Een veilige werkomgeving creëren

De basisopleiding Interventieteam bestaat uit 3 dagen waarin de leden van het interventieteam leren omgaan met agressie en geweld, het snel en doeltreffend interveniëren en het verlenen van de goede nazorg aan betrokken medewerkers. 

De teamleden leren individueel en als team de juiste stappen te zetten en kunnen met zelfvertrouwen hun functie binnen het team uitvoeren. 

Veel praktijkoefeningen, rollenspellen en agressie scenario's

De training bevat een kort deel theorie en veel praktijkoefeningen, rollenspellen en agressie scenario’s. Onze ervaren trainers en gedragsacteurs helpen de deelnemers in het aanleren van verschillende vaardigheden. 

Voorafgaand aan de basisopleiding vullen de medewerkers een intakeformulier in met een paar vragen zodat onze trainers in een veilige setting met de deelnemers aan de slag kunnen. De deelnemers geven aan wat ze onder agressie verstaan, welke ervaringen ze hebben en hoe ze persoonlijk tegen omgaan met agressie aankijken.

OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING INTERVENTIETEAM OP UW LOCATIE?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Programma

De eerste dag leren de cursisten elkaar kennen op het emotionële vlak en bouwen we aan een veilig teamgevoel. Dit is de basis voor de bewustwording en mogelijke gedragsverandering die de teamleden zullen ondergaan. Dit doen we door oefeningen af te wisselen met het theoretisch kader. De middag staat in het teken van omgaan met verschillende vormen van emotionele agressie. 

De tweede dag zal geoefend worden met instrumentele en pathologische agressie. De eerste vorm is een agressie waarbij de agressor doelbewust en weloverwogen zijn wil probeert op te leggen. Pathologische agressie is de moeilijkste vorm om mee om te gaan en hier zullen de cursisten ook veel te verwerken krijgen.

De derde dag wordt gekenmerkt door het inleren van uw eigen interventieprotocol en het verlenen van nazorg. Deze dag bevat ook een eindtoetsing op uw locatie. Hierbij krijgen uw medewerkers te maken met een interventie inzet op de locatie met alle middelen die voorhanden zijn. De ultieme test of uw protocol werkt en uw interventieteam haar werk kan doen.

Waarom de basisopleiding interventieteam?

Een sterk en voorbereid team
Individuele vaardigheden en gedrag verbeteren
Meerdere agressievormen herkennen en mee kunnen omgaan
Geoefend zijn met duidelijke afspraken en werkwijzen
Toetsing van het interventieprotocol op uw locatie

Unieke aanpak

Wij werken met verschillende acteurs zodat de deelnemers de agressievormen leren herkennen en op de juiste wijze leren handelen.

Programma op maat

Specifieke wensen ten aanzien van het programma? Wij bespreken deze graag met u, zodat wij een programma op maat kunnen samenstellen.