Omgaan met agressie

Omgaan met Agressie en Geweld

Steeds vaker krijgen balie- en receptiemedewerkers te maken met een agressieve houding van burgers. Bij overheidsinstellingen en andere publieke organisaties is dit in toenemende mate een veel voorkomend probleem. 

Soliede begeleidt organisaties in het opleiden en optimaliseren van het interventieteam.

Overzicht opleidingen Omgaan met Agressie en Geweld

Basistraining Interventieteam​

De basisopleiding Interventieteam leert de leden van het interventieteam om te gaan met agressie en geweld.

Scenariotraining Interventieteam

Een interventieteam dat reeds een basisopleiding heeft gevolgd kan deelnemen aan een Scenariotraining.

Protocol Interventieteam

Soliede begeleidt organisaties in het opstellen en optimaliseren van het interventieprotocol.

Omgaan met Agressie en Geweld

Uw medewerkers krijgen handvatten aangereikt om agressie en geweld zoveel mogelijk te beheersen.