Basis Eerste Hulp aan Kinderen op locatie

Onze werkwijze: praktijkoefeningen en scenario’s

Door het naspelen van diverse scenario’s leert u te handelen in de praktijk. Voordat u het certificaat van het NIBHV ontvangt, heeft u al hard gewerkt! Door zelf aan de slag te gaan, leert u in geval van een echte calamiteit vol zelfvertrouwen te handelen.

Als u kunt aantonen de vaardigheden onder de knie te hebben, ontvangt u het officiële NIBHV-certificaat. 

De praktijkopleiding Eerste Hulp aan Kinderen voldoet aan de normen van de wet IKK en is geschikt voor mensen die dagelijks met kinderen werken zoals in het Basisonderwijs, Kinderopvang, Kraamzorg, Gastouders, BSO, NSO, TSO en Peuterspeelzalen.

Specs opleiding

e-learning inclusief
op maat
praktijkgericht
IKK erkend NIBHV-certificaat
overal in Nederland
Ziek kind

Hoe ziet de training Eerste Hulp aan Kinderen eruit?

De 1-daagse opleiding Basis Eerste Hulp aan Kinderen wordt verzorgd op uw locatie en is opgesplitst in
2 dagdelen.

In de ochtend gaan de cursisten direct aan de slag met het aanleren van de Eerste Hulp vaardigheden, zoals reanimatie met en zonder AED, hoe te handelen bij verslikking en het herkennen van ziektebeelden bij kinderen. 

In de middag volgt het praktijkexamen, waarbij de cursisten dienen te laten zien dat zij alle vaardigheden voldoende onder de knie hebben. 

EERSTE HULP AAN KINDEREN OP UW LOCATIE

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Methodiek

Voorafgaand aan de opleiding volgt u een online voorbereiding waarin de basisbeginselen van de EHBO aan kinderen worden behandeld.

Tijdens de praktijkdag gaat u vooral veel zelf oefenen. In de ochtend start u met het aanleren van de levensreddende handelingen bij kinderen, oefent de reanimatie en hoe te handelen bij verslikking, u verzorgt en verbindt diverse wonden en leert de meest gevaarlijke kinderziektes te herkennen. In de middag volgt het praktijkexamen. Wanneer u aantoont over alle vaardigheden te beschikken, ontvangt u het NIBHV-certificaat.

De e-learning blijft een jaar lang beschikbaar, zodat uw medewerkers deze kunnen gebruiken als naslagwerk.

Programma-onderdelen

Dagdeel 1: Dagdeel 2: 
Introductie door trainerUitleg programma middag
Reanimatie/AEDReanimatie/AED
Stabiele zijligging, buik-rug liggingStabiele zijligging, buik-rug ligging
Verbandmiddelen wonden/ongevallenVerslikking/verstikking
VerslikkingZiektebeelden
Ziektebeelden/ongevallenVerbandmiddelen
Evaluatie en afrondingBeoordeling en feedback cursisten
 Evaluatie en afronding

Na het afronden van de cursus zijn uw medewerkers handelingsbekwaam in:

Reanimeren met en zonder AED
Stabiele zijligging, Rautekgreep, Heimlich manoeuvre
Ademhalingsweg van een kind vrijhouden
Verbanden aanbrengen
Bloedingen stelpen
Meest gevaarlijke kinderziektes herkennen

Unieke aanpak

Wij begeleiden de cursisten in het bekwaam worden en zelfstandig kunnen handelen. Om het certificaat te behalen, zullen ze dit bij de toetsing moeten aantonen.

Programma op maat

Specifieke wensen ten aanzien van het programma? Wij bespreken deze graag met u, zodat wij een programma op maat kunnen samenstellen.