Ploegleider BHV

Oefen de vaardigheden met unieke scenario’s en rollenspellen

Met een groot scala aan praktijkoefeningen en het spelen van scenario’s trainen wij in 2 dagen de vaardigheden van uw nieuwe ploegleiders.

Zij oefenen in scène gezette grote en kleine calamiteiten en ervaren wat hen te wachten staat als zich een echte crisissituatie voordoet.

Voor de ploegleiders is het van levensbelang om direct en op de juiste wijze te handelen. Na een Soliede training is uw ploegleider hiertoe in staat!

Waarom ploegleiders aanstellen?

Wanneer u meerdere bedrijfshulpverleners heeft aangesteld, is het raadzaam om 1 of meerdere ploegleiders aan te stellen.

De ploegleider geeft leiding aan het BHV-team binnen uw organisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ploegleider dat zijn of haar team geoefend wordt en blijft. Daarnaast draagt de ploegleider zorg voor het beheer en de controle van de BHV-middelen.

Zo is het BHV-team altijd optimaal voorbereid op het voorkomen en bestrijden van calamiteiten.

VOORKEUR VOOR EEN TRAINING OP UW LOCATIE?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Methodiek

Het doel van de cursus is de theoretische kennis over de inzet van BHV te koppelen aan praktijksituaties binnen uw bedrijf.

De basisopleiding beslaat 2 dagen waarbij de eerste dag de nadruk ligt op communicatie en organisatie. Aan de hand van uw eigen ontruimingsplan bereiden alle ploegleiders een oefening voor, zodat hun vaardigheden op de tweede dag goed kunnen worden getest.

Tijdens de tweede lesdag worden vele oefeningen gedaan en de dag wordt afgesloten met een officieel schriftelijk NIBHV-examen.

Cursusagenda - Basis Ploegleider BHV

Programma-onderdelen

Onderdelen
Introductie door trainer
Wettelijke basis voor BHV
De BHV-organisatie
Leidinggeven aan een inzet
Salvage
Werken met scenario’s
Afronding dag 1 en vooruitblik dag 2
Onderdelen
Samenvatting dag 1, behandeling eventuele vragen
Table-top/examen
Scenariotraining/examen
Schriftelijk examen

Het resultaat van deze training is:

Kennis over het organiseren van ontruimingsoefeningen
Juiste aansturing van de BHV-teams
Eenduidig en helder communiceren met en zonder portofoon
Controle en beheer van BHV-middelen

Inschrijven

Schrijf uzelf, uw medewerkers of uw collega’s in voor één van onze opleidingen.

Kosten:

Neem contact op