Hoofd BHV

Taken en verantwoordelijkheden Hoofd BHV

Als Coördinator / Hoofd BHV bent u verantwoordelijk voor het BHV-beleid binnen uw organisatie. U geeft leiding aan het BHV-team, stelt beleid op, beheert het BHV-budget en adviseert directie en/of management over te nemen stappen. 

Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leert u deze taken uit te voeren en schrijft u een BHV-beleidsplan voor uw eigen organisatie. Zo wordt u niet alleen bekwaam in het leidinggeven, maar heeft uw organisatie tevens een up-to-date BHV-beleidsdocument.

ploegleider2
blusoefening_450_450

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding bestaat uit 3 trainingsdagen met veel workshops en kennisdeling tussen de cursisten. In 3 dagen leert u een praktisch beleidsplan BHV te schrijven aan de hand van theoretische modellen. U discussieert en voert opdrachten uit om uw veiligheidskennis en -denken te vergroten. Uw eigen organisatie staat centraal en vormt de basis om uw beleid aan het managementteam te presenteren. Deze opleiding is opgezet om u optimaal voor te bereiden op uw taken als Hoofd / Coördinator BHV.

Op de vierde dag is het examen met presentatie en verdediging van uw beleidsplan voor de examencommissie. Wij zorgen dat u voldoende voorbereid bent en met zelfvertrouwen het examen in gaat.

HOOFD BHV OP UW EIGEN LOCATIE VOLGEN?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Methodiek

Gedurende de opleidingsperiode schrijft u een beleidsplan voor het opzetten en optimaliseren van uw BHV-organisatie in de komende 3 tot 5 jaar.

Het beleidsplan wordt voorgelegd aan de examencommissie van het NIBHV voor de officiële beoordeling. De opleiding wordt afgesloten met een examendag waarbij de cursist zijn beleidsplan BHV presenteert en verdedigt.

Elke cursist die voor alle onderdelen geslaagd is, ontvangt het certificaat Coördinator/ Hoofd BHV.

Cursusagenda - Hoofd BHV

Programma-onderdelen

Dag 1: Theorie en achtergronden 
Introductie door trainer
Doelstellingen opleiding
Arbo, risico’s, preventie, beleid en BHV
Oefening
Samenvatting, evaluatie en afronding
 
Dag 2: Leidinggeven
Samenvatting dag 1, behandeling eventuele vragen.
Presenteren
Rol Hoofd BHV
Coördineren ontruiming
Samenvatting, evaluatie en afronding 
Dag 3: Examentraining
Samenvatting dag 2, behandeling eventuele vragen.
Presenteren en verdedigen
Communicatie
Nazorg
Samenvatting, evaluatie en afronding 
Examen
Presentatie en verdediging beleidsplan

Het resultaat van deze opleiding is:

Kennis van de Arbowet en Bouwverordeningen
Alarmerings- en waarschuwingsprocedures
Vertaling BHV-beleid naar concrete maatregelen
Vluchtroutes, verzekeringen en risico-inventarisaties
Toepassen van relevante wetten binnen de eigen BHV-organisatie
Benodigde bouwstenen voor de opbouw van een goede BHV-organisatie

Inschrijven

Schrijf uzelf, uw medewerkers of uw collega’s in voor één van onze opleidingen.

Kosten:

Neem contact op