Receptietraining

Weten uw receptiemedewerkers hun rol binnen de BHV-organisatie?

Indien u deze vraag ontkennend moet beantwoorden, is een receptietraining voor uw medewerkers wellicht op zijn plaats. De receptie vervult namelijk in vele gevallen een centrale en daarmee zeer belangrijke rol binnen de BHV-organisatie. Het is voor uw receptiemedewerkers dan ook van belang op de hoogte te zijn van wat deze rol exact inhoudt.

Tijdens deze training, die 1 dagdeel beslaat, leren uw receptiemedewerkers welke functie zij vervullen binnen uw BHV-organisatie en hoe zij moeten handelen in geval van nood. 

Leren door vooral zelf veel te oefenen

Tijdens de training staat het zelf oefenen van de benodigde vaardigheden centraal. 

De volgende onderwerpen komen tijdens de training o.a. aan bod: meldingen & uitvoering procedures, organisatie & communicatie, reanimeren & AED-gebruik.

Op basis van de procedures die binnen uw organisatie zijn opgesteld, oefenen uw medewerkers een aantal scenario’s. Op deze wijze leren zij adequaat te handelen in geval van een calamiteit.

RECEPTIETRAINING OP UW LOCATIE?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Na het afronden van de training weten uw receptiemedewerkers

Welke functie zij vervullen binnen uw BHV-organisatie
Welke procedures zij dienen te volgen als zij een oproep ontvangen
Wie te waarschuwen en wat er nadien van hen wordt verwacht
Hoe te communiceren met een portofoon
Hoe zij de BHV'ers kunnen waarschuwen in geval van nood
Wanneer zij de hulpdiensten moeten inschakelen en wie de melding doet
Waar de verzamelplaats is en wie iedereen daar opvangt
Wat hun taak is bij een reanimatie en waarom een AED wordt ingezet

Unieke aanpak

De rolverdeling wordt veelvuldig gewijzigd, zodat elke deelnemer de procedures oefent. Door zélf de vaardigheden te oefenen, ervaren uw medewerkers hoe te handelen in crisissituaties.

Programma op maat

Specifieke wensen ten aanzien van het programma? 

Wij bespreken deze graag met u, zodat wij een programma op maat kunnen samenstellen.