Herhaling Ploegleider BHV op locatie

Organiseren, communiceren en aansturen

De vaardigheden van uw ploegleiders BHV worden uitvoerig getest tijdens onze ééndaagse herhalingstraining ploegleider BHV.

De ploegleiders spelen diverse scenario’s die zijn afgestemd op uw locatie en waarbij hun leidinggevende, communicatieve en organisatorische capaciteiten worden beoordeeld. Zij oefenen in scene gezette grote en kleine rampen op uw locatie en ervaren wat hen te wachten staat in een echte crisissituatie.

Uw ploegleiders zijn in staat daadwerkelijk te handelen in geval van nood!

Specs training

e-learning inclusief
op maat
praktijkgericht
officieel NIBHV-certificaat
overal in Nederland

Is de ploegleider BHV voldoende vaardig?

De ploegleider BHV geeft leiding aan (een deel van) uw BHV-team tijdens een calamiteit. Het is zijn of haar verantwoordelijkheid dat de BHV’ers de juiste acties uitvoeren en dat uw organisatie behoed wordt voor meer schade dan nodig.

Bij de Soliede herhalingstraining ligt de nadruk op het oefenen van deze vaardigheden. Wij beoordelen of uw ploegleiders op de juiste manier communiceren en organiseren en of zij ervoor zorgen dat de BHV’ers de juiste handelingen uitvoeren.

HERHALING PLOEGLEIDER BHV OP LOCATIE

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Methodiek

Het doel van deze herhalingtraining is het testen van de vaardigheden van uw ploegleiders en helpen deze te verbeteren.

De dag begint met een oefening waarbij de ploegleiders hun vaardigheden kunnen meten en elkaar kunnen beoordelen. Daarna worden de vaardigheden aangescherpt met specifieke oefeningen op het gebied van communicatie en organisatie tijdens een calamiteit, portofoontraining, analyseren van situaties en het geven van eenduidige commando’s aan hun BHV team.

Wanneer de cursisten hebben aangetoond alle vaardigheden onder de knie te hebben, ontvangen zij een NIBHV-certificaat

Programma-onderdelen

Onderdelen
Introductie door trainer
De BHV-organisatie
Leidinggeven aan een inzet
Salvage
Werken met scenario’s

Na afronding van deze training zijn uw ploegleiders in staat om:

De BHV-organisatie aan te sturen
Crisissituaties te analyseren en op de juiste manieren opdrachten te geven
Eenduidig te communiceren met en zonder portofoon
Ontruimingsoefeningen te organiseren en evalueren
De beschikbare BHV-middelen binnen uw bedrijf te beheersen

Unieke aanpak

Wij begeleiden de cursisten in het bekwaam blijven en zelfstandig kunnen handelen. Om het certificaat te behalen, zullen ze dit bij de toetsing moeten aantonen.

Programma op maat

Specifieke wensen ten aanzien van het programma? Wij bespreken deze graag met u, zodat wij een programma op maat kunnen samenstellen.