Herhaling BHV op locatie

Bekwaam blijven handelen in geval van nood!

Het is van belang dat de vaardigheden van uw BHV’ers op peil blijven, daarom testen wij deze uitvoerig en staat ook het verder ontwikkelen hiervan centraal tijdens onze herhalingsopleiding. Geen theorie, maar juist een praktische aanpak. Zo zorgen wij ervoor dat uw BHV’ers bekwaam blijven en in geval van nood kunnen handelen volgens de richtlijnen van de NIBHV.

Ons handelsmerk: oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Het testen, extra oefenen en ontwikkelen van de (nog niet beheerste) BHV-vaardigheden zorgt ervoor dat uw BHV’ers zich kunnen verbeteren en zelfstandig kunnen handelen als zich een calamiteit voordoet op uw locatie. Hebben uw BHV’ers de vaardigheden onder de knie? Dan ontvangen zij het BHV-certificaat en pasje.

Specs training

e-learning inclusief
op maat
praktijkgericht
officieel certificaat
overal in Nederland

Zélf oefenen in uitdagende scenario’s en rollenspellen

De herhalingsopleiding BHV op locatie beslaat 1 dag en is opgesplitst in twee dagdelen.

Tijdens het eerste dagdeel gaan de cursisten direct aan de slag met het in praktijk brengen van hun EHBO-vaardigheden. Hierbij komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: reanimatie, stabiele zijligging, Rautekgreep, Heimlich manoeuvre, het aanleggen van verbanden en het bedienen van de AED.

Na de lunch start het tweede dagdeel. Hierin spelen de BHV’ers diverse scenario’s die specifiek zijn afgestemd op uw locatie en waarbij de BHV’ers al hun kennis en vaardigheden zullen moeten inzetten om een calamiteit onder controle te krijgen. Wij meten de bekwaamheid van uw BHV’ers en besteden extra aandacht aan de vaardigheden die nog niet geheel worden beheerst.

HERHALING BHV OP LOCATIE

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Methodiek

Voorafgaand aan de training kunnen de cursisten de e-learning doornemen en het theorie examen maken om hun theoretische kennis op te frissen.

Op de trainingsdag worden de cursisten getoetst op hun praktijkvaardigheden. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van het NIBHV. Wanneer het examen met goed gevolg wordt afgesloten en de cursisten hebben aangetoond de vaardigheden onder de knie te hebben, ontvangen zij een officieel Soliede BHV-pasje en certificaat.

De e-learning blijft een jaar lang beschikbaar, zodat de BHV’ers dit kunnen gebruiken als naslagwerk.

Programma-onderdelen

Dagdeel 1: Eerste HulpDagdeel 2: Brandbestrijding, Ontruiming en Communicatie
Introductie door trainerUitleg programma en beoordeling
Reanimatie/AEDOrganisatie en Communicatie
Stabiele zijligging, buik-rug liggingOntruimingsscenario
ZiektebeeldenBrandbestrijding
VerbandmiddelenPraktijk blusmiddelen
Verslikking/verstikkingToetsingsscenario’s
Beoordeling en feedbackBeoordeling en feedback
Evaluatie en afrondingEvaluatie en afronding

Na het afronden van de training kunnen BHV'ers handelen in:

Reanimeren met en zonder AED
Stabiele zijligging, Rautekgreep, Heimlich manouvre
Verbinden van wonden en veilig vervoeren van gewonden
Een beginnende brand blussen
Ontruimen en zorgen dat de schade binnen de perken blijft

Unieke aanpak

Wij begeleiden de cursisten in het bekwaam blijven en zelfstandig kunnen handelen. Om het certificaat te behalen, zullen ze dit bij de toetsing moeten aantonen.

Programma op maat

Specifieke wensen ten aanzien van het programma? Wij bespreken deze graag met u, zodat wij een programma op maat kunnen samenstellen.