Herhaling BHV EHBDD op locatie

Waarom een BHV EHBDD training volgen?

Het gebruik van drank en drugs is de afgelopen jaren flink toegenomen. Waar het gebruik van middelen vroeger voornamelijk beperkt bleef tot grootschalige evenementen, is het steeds meer ingeburgerd geraakt in verschillende settings binnen onze maatschappij. Overmatig gebruik van deze middelen kan leiden tot onvoorspelbare en gevaarlijke situaties, zowel voor de gebruiker zelf, als voor zijn omgeving. Het is daarom voor hulpverleners steeds meer van belang dat zij ook hierop adequaat kunnen reageren.

Bent u BHV’er in de horeca, dan is de training BHV EHBDD uitermate geschikt voor u. Wanneer u deze training succesvol afrondt, verlengt u uw BHV-certificaat én ontvangt u aanvullend het EHBDD-certificaat.  Dit certificaat wordt steeds vaker verplicht gesteld in de horeca, bijvoorbeeld tijdens het Amsterdam Dance Event.

Specs opleiding

e-learning speciaal gericht op horeca en middelengebruik
op maat
officieel Hulpverlener EHBDD-certificaat, uitgegeven door Bureau Maatschappelijke Zorg
officieel Soliede BHV-certificaat
overal in Nederland

Zélf oefenen in uitdagende scenario’s en rollenspellen

Het is van belang dat de vaardigheden van uw BHV’ers op peil blijven, daarom testen wij deze uitvoerig en focussen we ook op het verder ontwikkelen hiervan tijdens onze herhalingstraining. Geen theorie, maar juist een praktische aanpak. Zo zorgen wij ervoor dat uw BHV’ers bekwaam blijven en in geval van nood kunnen handelen volgens de richtlijnen van de NIBHV.

Ons handelsmerk: oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Het testen, extra oefenen en ontwikkelen van de (nog niet beheerste) BHV-vaardigheden zorgt ervoor dat uw BHV’ers zich kunnen verbeteren en zelfstandig kunnen handelen als zich een calamiteit voordoet op uw locatie. 

WILT U DE TRAINING BHV EHBDD OP UW LOCATIE VOLGEN?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Methodiek

Deze 1-daagse training is speciaal ontworpen voor iedereen die in de praktijk te maken krijgt met middelengebruik en het verlenen van eerste hulp, zoals beveiligingspersoneel in de horeca.

Voorafgaand aan de training nemen de cursisten de e-learning door en maken het theorie examen om hun theoretische kennis op het gebied van BHV en middelengebruik op te frissen.

Op de trainingsdag worden de cursisten getoetst op hun praktijkvaardigheden. Wanneer de training met goed gevolg wordt afgesloten en de cursisten hebben aangetoond alle benodigde vaardigheden onder de knie te hebben, ontvangen zij 2 certificaten: een officieel Soliede BHV-certificaat en het Hulpverlener EHBDD-certificaat uitgegeven door Bureau Maatschappelijke Zorg. 

De e-learning blijft een jaar lang beschikbaar, zodat de BHV’ers dit kunnen gebruiken als naslagwerk.

Programma-onderdelen

Onderdelen
Eerste Hulp vaardigheden
Vaardigheden op het gebied van Brandbestrijding, Ontruiming en Communicatie
Kennis over middelen
Signaleren, reageren en triageren
Invloed sociale omgeving
Kennis over gebruikersmethoden
Preventie
Specifieke EHBO-kennis (en praktijk)

Na het afronden van de training hebben uw BHV'ers:

Kennis van levensreddende Eerste Hulp
Kennis van brandbestrijding, ontruimen en het beperken van schade
Kennis over de meest voorkomende middelen (en de trends in gebruik)
Tools gekregen om te kunnen signaleren, reageren en triageren
Kennis over de wijzen van gebruik en de effecten hiervan op het lichaam
Specifieke kennis over hoe te handelen bij EHBDD en de do's en dont’s

Unieke aanpak

Wij begeleiden de cursisten in het bekwaam blijven en zelfstandig kunnen handelen. Om de certificaten te behalen, zullen ze dit bij de toetsing moeten aantonen.

Programma op maat

Specifieke wensen ten aanzien van het programma? Wij bespreken deze graag met u, zodat wij een programma op maat kunnen samenstellen.