Basis Ploegleider BHV op locatie

Vaardigheden oefenen met unieke scenario's en rollenspellen

Met een groot scala aan praktijkoefeningen en het spelen van scenario’s trainen wij in 2 dagen de vaardigheden van uw nieuwe ploegleiders.

Zij oefenen in scène gezette grote en kleine calamiteiten op uw locatie en ervaren wat hen te wachten staat als zich een echte crisissituatie voordoet.

Voor de ploegleiders is het van levensbelang om direct en op de juiste wijze te handelen. Na een Soliede training is uw ploegleider hiertoe in staat!

Specs opleiding

e-learning inclusief
op maat
praktijkgericht
officieel NIBHV-certificaat
overal in Nederland

Waarom ploegleiders aanstellen?

Heeft u meerdere bedrijfshulpverleners  aangesteld? Dan is het raadzaam om ook één of meerdere ploegleiders aan te stellen.

De ploegleider geeft leiding aan (een deel van) het BHV-team binnen uw organisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ploegleider dat zijn of haar team geoefend wordt en blijft. Daarnaast draagt de ploegleider zorg voor het beheer en de controle van de BHV-middelen.

Zo is het BHV-team altijd optimaal voorbereid op het voorkomen en bestrijden van calamiteiten.

PLOEGLEIDER BHV OP LOCATIE

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Methodiek

Het doel van de training is de theoretische kennis over de inzet van BHV te koppelen aan praktijksituaties binnen uw bedrijf.

De basisopleiding duurt twee dagen, waarbij de eerste dag de nadruk ligt op communicatie en organisatie. Aan de hand van uw eigen ontruimingsplan bereiden alle ploegleiders een oefening voor, zodat hun vaardigheden op de tweede dag goed kunnen worden getest.

Tijdens de tweede lesdag worden vele oefeningen gedaan en de dag wordt afgesloten met een officieel schriftelijk NIBHV-examen.

Programma-onderdelen

Onderdelen
Introductie door trainer
Wettelijke basis voor BHV
De BHV-organisatie
Leidinggeven aan een inzet
Salvage
Werken met scenario’s
Afronding dag 1 en vooruitblik dag 2
Onderdelen
Samenvatting dag 1, behandeling eventuele vragen
Table-top/examen
Scenariotraining/examen
Schriftelijk examen

Het resultaat van deze training is:

Kennis over het organiseren van ontruimingsoefeningen
Juiste aansturing van de BHV-teams
Eenduidig en helder communiceren met en zonder portofoon
Controle en beheer van BHV-middelen

Unieke aanpak

Wij begeleiden de cursisten in het bekwaam worden en zelfstandig kunnen handelen. Om het certificaat te behalen, zullen ze dit bij de toetsing moeten aantonen.

Programma op maat

Specifieke wensen ten aanzien van het programma? Wij bespreken deze graag met u, zodat wij een programma op maat kunnen samenstellen.