Bedrijfsbegeleider op locatie

HBO-stagiairs zoeken, vinden en begeleiden

Een stagiair zoeken, vinden en goed begeleiden is bijna even moeilijk als een nieuwe medewerker aannemen. Hoe zorgt u ervoor dat u de juiste kandidaten te spreken krijgt, de juiste vragen stelt en de juiste keuze maakt? En daarna begint het echte werk pas! U moet de stagiair begeleiden, zorgen dat de opdracht goed wordt uitgevoerd, dat er voldoende leereffect is en dat zowel het bedrijf als de stagiair een positief resultaat krijgt. Het begeleiden van een hbo-stagiair is niet makkelijk en vergt naast inhoudelijke kennis ook veel people- en management skills.

Tijdens deze 2-daagse opleiding leert u met welke facetten een stagebegeleider te maken krijgt.

Specs opleiding

inclusief cursusmap
praktijkgericht
assessment
officieel ELBHO-certificaat
overal in Nederland

Waarom ELBHO?

Steeds meer bedrijven werven hun nieuwe medewerkers via een stageplaats en het aanbod van hbo-studenten is beperkt. Vanuit de hogescholen worden steeds meer kwaliteitseisen gesteld aan de stageplaatsen. De Stichting ELBHO bewaakt de kwaliteit van de (afstudeer)stage bij stagebedrijven.

Als onafhankelijk orgaan certificeert ELBHO bedrijven en hbo-stage bedrijfsbegeleiders. Op het moment dat het bedrijf aan een aantal strenge eisen voldoet en de bedrijfsbegeleider is opgeleid en gecertificeerd, zal de hbo-onderwijsinstelling de goedkeuring voor de stage geven. 

In opdracht van Stichting ELBHO verzorgt Soliede de opleiding tot gecertificeerd bedrijfsbegeleider.

GECERTIFICEERD BEDRIJFSBEGELEIDER OP UW LOCATIE

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Methodiek

Om aan deze opleiding te kunnen deelnemen, dient u minimaal in het bezit te zijn van een hbo- of wo-diploma en verantwoordelijk te zijn voor (een deel van) de bedrijfsprocessen. Heeft u geen hbo- of wo-diploma, dan zal een toelatingstest worden afgenomen om uw niveau te bepalen.

Tijdens de tweedaagse opleiding leert u met welke facetten een stagebegeleider te maken krijgt. U oefent met de deelnemers verschillende situaties als het voeren van een sollicitatiegesprek, een voortgangs- en/of evaluatiegesprek en een slechtnieuwsgesprek. Aan het einde van de opleiding doen we nog een assessment en geven we ontwikkeladvies aan u mee. U bent nu officieel ELBHO-gecertificeerd bedrijfsbegeleider en kunt aan de slag met uw stagiair(s).

Jaarlijks dient u minimaal 3 bijscholingspunten te behalen door het volgen van workshops. 1 workshop van 3 uur staat gelijk aan 3 bijscholingspunten.

Workshops

Sollicitaties houden
Presenteren
Planning en voortgang
Slechtnieuwsgesprekken
LSD – HEG – Feedback geven
Emotioneel en functioneel evalueren
Ontwikkelend vs kwalificerend
Gastsprekers – specialisten

Programma-onderdelen

Onderdelen
Vacatures & sollicitaties
Vormen van stages & eisen stellen aan de student
Begeleiding stagiair & taken van bedrijfsbegeleider
Planning, voortgang en deadlines
Presenteren/verdedigen en kennisoverdracht
Verslaglegging & rapportages
Persoonlijke ontwikkeling
Evaluaties en beoordelingsgesprekken
Uren, werktijden en ziekte
Verantwoordelijkheden en delen van informatie
Functiebeperking en aanpassing werkomstandigheden
Juridische & ethische aspecten

Geldigheid certificaat

Het certificaat dat u na afronding van de opleiding ontvangt, heeft geen vervaldatum, mits aan de volgende eisen wordt voldaan:

Het verplicht verkrijgen van minimaal 3 bijscholingspunten per jaar.
U tenminste 2 stagiairs begeleidt in 3 jaar
Positieve beoordeling door studenten door middel van evaluatieformulieren
U stagiairs begeleidt bij een ELBHO gecertificeerd stagebedrijf

Unieke aanpak

Wij begeleiden de cursisten in het bekwaam worden en zelfstandig kunnen handelen. Om het certificaat te behalen, zullen ze dit bij de toetsing moeten aantonen.

Programma op maat

Specifieke wensen ten aanzien van het programma? Wij bespreken deze graag met u, zodat wij een programma op maat kunnen samenstellen.