Signaleren kindermishandeling

Hoe zie je dat een kind mogelijk mishandeld wordt?

De training ten behoeve van het signaleren van kindermishandeling is speciaal opgesteld voor groepsleidsters, pedagogisch medewerksters en overige mensen die werkzaam zijn met kinderen.

Onze training geeft u de handvatten om vroegtijdig aanwijzingen van mishandeling te kunnen signaleren, waardoor u effectiever kunt handelen bij het vermoeden van kindermishandeling. 

U leert onder andere welke vormen van kindermishandeling er zijn, wat de meest voorkomende oorzaken van mishandeling zijn en hoe mishandeling zich uit bij het kind.

signaleren-huishoudelijk-geweld

DEZE TRAINING OP UW LOCATIE VOLGEN?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Aanpak

De training Signaleren kindermishandeling wordt verzorgd in één dagdeel van ongeveer 3,5 uur.

Wij leiden u op in groepjes, zodat onze docent de ruimte heeft om iedere cursist persoonlijke aandacht te geven en hem of haar bewust te maken van de signalen en vormen van kindermishandeling.

Als vervolg op deze training kunt u de training Communiceren volgen of de training Werken met de Meldcode.