Bijscholing Werken met de Meldcode

Wat houdt de Bijscholing Werken met de Meldcode in?

De bijscholing Werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt verzorgd in één dagdeel op onze locatie in Beverwijk of Utrecht.

In een groep van maximaal 10 personen gaat u proactief aan de slag en oefent u samen met de andere cursisten. 

Aan de hand van praktijkfilmpjes en diverse actieve werkvormen worden voorbeelden van vraagstukken behandeld.

beautiful-beauty-black-and-white-1156546

Wettelijk kader

In de wet Innovatie Kinderopvang en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van 1 september 2017 stond aangegeven dat de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HG en KM) per 1 januari 2019 zou worden aangescherpt.

Deze aanscherping brengt met zich mee dat professionals tegenwoordig altijd ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld moeten melden bij Veilig Thuis. Bovendien dienen Kinderopvangcentra een afwegingskader te hanteren. Dit houdt in dat intern is vastgelegd wanneer melding noodzakelijk is.

In hun meldcode dient te zijn opgenomen wanneer er gemeld gaat worden bij Veilig Thuis en welke steun en hulp zij bieden en/of organiseren.

VOORKEUR VOOR EEN OPLEIDING OP UW LOCATIE?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Methodiek

Voorafgaand aan de trainingsdag kunnen de cursisten de e-learning doornemen en het proefexamen maken.

Tijdens de Bijscholing Werken met de Meldcode zorgen wij dat uw medewerkers op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen omtrent de Meldcode en de te volgen procedures. Welke stappen doorlopen zij en bij wie kunnen zij terecht voor hulp? Wanneer uw medewerkers deze training succesvol afronden, ontvangen zij het officiële Soliede-certificaat.

De e-learning blijft een jaar lang beschikbaar, zodat uw medewerkers deze kunnen gebruiken als naslagwerk.

Sectoren waarop de meldcode van toepassing is

Gezondheidszorg
Onderwijs
Kinderopvang
Maatschappelijke ondersteuning
Jeugdhulp
Justitie

Cursusagenda - Bijscholing Werken met de Meldcode

Programma-onderdelen

Onderdelen: 
Introductie door trainer 
Testen kennis over  huiselijk geweld en kindermishandeling, verdieping 
Wetgeving 
De stappen van de Meldcode 
Werken met de verbeterde Meldcode met afwegingskader 
Het signaleren, overleggen en voeren van een gesprek in de praktijk (casussen) 
Beoordelen en feedback 
Afronding 

Resultaat van de training:

U bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent de Meldcode
Bewustwording van uw eigen rol binnen het proces
U weet hoe de meldcode effectief gebruikt kan worden
Door juist gebruik van de meldcode krijgt u meer handelingsmogelijkheden, kunt én durft u met zelfvertrouwen te handelen.
U weet welke collega’s en externe partners u dient in te lichten zodat u in staat bent op een gepaste manier om te gaan met de mishandeling van het kind.

Inschrijven

Schrijf uzelf, uw medewerkers of uw collega’s in voor één van onze opleidingen.

Kosten:

Neem contact op