Basis Werken met de Meldcode op locatie

Hanteert u de Meldcode?

Sinds 1 juli 2013 zijn professionals die werken met kinderen verplicht om de meldcode te hanteren bij het vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. 

De meldcode is een stappenplan waarin staat aangegeven hoe je om dient te gaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld of kindermishandeling. 

Per 1 januari 2019 zijn deze regels verder aangescherpt en zijn stap 4 & 5 gewijzigd. Professionals zijn sindsdien verplicht een afwegingskader te hanteren.

Specs opleiding

e-learning inclusief
op maat
praktijkgericht
officieel certificaat
overal in Nederland
black-and-white-black-and-white-boy-551590

Waarom de training Werken met de Meldcode volgen?

De 1-daagse basistraining Werken met de Meldcode Huiselijk Geweld (HG) en Kindermishandeling (KM) geeft professionals meer houvast bij het signaleren, melden en stoppen van kindermishandeling.

In een groep van maximaal 10 personen gaat u proactief aan de slag en oefent u samen met de andere cursisten. Aan de hand van praktijkfilmpjes en diverse actieve werkvormen worden voorbeelden van vraagstukken behandeld.

Wanneer u de opleiding met goed gevolg heeft afgerond, ontvangt u het officiële Soliede certificaat Werken met de Meldcode.

WERKEN MET DE MELDCODE TRAINING OP UW LOCATIE

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Methodiek

Voorafgaand aan de trainingsdag nemen de cursisten de e-learning door en maken zij het proefexamen.

Tijdens de training Werken met de Meldcode leren uw medewerkers de signalen van kindermishandeling te herkennen, op een juiste manier te handelen als signalen van kindermishandeling zijn geconstateerd en hoe hierover te communiceren. Zij leren welke stappen te doorlopen en bij wie zij terecht kunnen voor hulp. 

De e-learning blijft een jaar lang beschikbaar, zodat uw medewerkers deze kunnen gebruiken als naslagwerk.

Sectoren waarop de meldcode van toepassing is

Gezondheidszorg
Onderwijs
Kinderopvang
Maatschappelijke ondersteuning
Jeugdhulp
Justitie

Programma-onderdelen

Dagdeel 1:  Dagdeel 2: 
Introductie door trainer Praktijkopdrachten
Vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling Gespreksvaardigheden en praktijkopdrachten
Wat is kindermishandeling, risico’s en gevolgen Beoordeling en feedback
Oorzaken kindermishandeling
Wetgeving
De stappen van de Meldcode
Werken met de verbeterde Meldcode

Resultaat van de training:

Bewustwording van uw eigen rol binnen het proces
U weet hoe de meldcode effectief gebruikt kan worden
Door juist gebruik van de meldcode krijgt u meer handelingsmogelijkheden, kunt én durft u met zelfvertrouwen te handelen.
U weet welke collega’s en externe partners u dient in te lichten zodat u in staat bent op een gepaste manier om te gaan met de mishandeling van het kind.

Unieke aanpak

Wij begeleiden de cursisten in het bekwaam worden en zelfstandig kunnen handelen. Om het certificaat te behalen, zullen ze dit bij de toetsing moeten aantonen.

Programma op maat

Specifieke wensen ten aanzien van het programma? Wij bespreken deze graag met u, zodat wij een programma op maat kunnen samenstellen.