Aanpak Kindermishandeling

Aanpak Kindermishandeling​

Onze opleidingen speciaal voor kinderopvang sluiten naadloos aan op de werkomgeving van kinderleidsters, gastouders, onderwijzers en kraamverzorgenden. Jaarlijks passen wij het lesprogramma aan, zodat het voor de cursisten vernieuwend en interessant blijft. Wij garanderen een enerverende en gevarieerde dag vol met oefeningen.

Wij verzorgen deze trainingen op uw locatie, oftewel in company; dit betekent dat één van onze ervaren trainers op uw eigen locatie langskomt om deze te geven. Het voordeel hiervan is dat deze perfect kan worden afgestemd op de specifieke situatie binnen uw organisatie. 

Opleidingen en trainingen Aanpak Kindermishandeling op uw locatie

Basis - Werken met de Meldcode

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geeft professionals meer houvast bij het signaleren, melden en stoppen van kindermishandeling.

Bijscholing - Werken met de Meldcode

Tijdens deze bijscholing zorgen wij dat uw medewerkers op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen omtrent de Meldcode en de te volgen procedures. 

Communiceren Kindermishandeling

Het communiceren over vermoedens van kindermishandeling is moeilijk. Zowel voor ouders als de pedagogisch medewerker.

Signaleren Kindermishandeling

Deze training is speciaal opgesteld voor groepsleidsters, pedagogisch medewerksters en overige mensen die werkzaam zijn met kinderen.