VCA-certificering

Wat houdt VCA-certificering in?

De VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) certificering is ontwikkeld om aan te kunnen tonen dat het veiligheidsbeheerssysteem van uw onderneming voldoet aan de eisen. 

Soliede begeleidt en adviseert u bij de VCA-certificering van uw onderneming. Wij nemen u veel werk uit handen! Advies en certificering lopen gemakkelijk samen met uw dagelijkse werkzaamheden. Zo blijft de continuïteit van uw onderneming tijdens dit traject gewaarborgd! 

Soliede zorgt voor transparante communicatie; wie is verantwoordelijk voor welke activiteiten?

Komt uw onderneming in aanmerking voor VCA-certificering?

Om een VCA-certificaat te verkrijgen dient u een aantal stappen te doorlopen, die inzicht geven in wat er moet gebeuren voordat uw bedrijf in aanmerking komt.

Allereerst dient te worden vastgesteld of u überhaupt in aanmerking komt voor een VCA-certificaat. VCA is bedoeld voor aannemers van werk die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden.

WILT U ALS ONDERNEMING EEN VCA-CERTIFICERING?

WIJ ONDERSTEUNEN U GRAAG. VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

U komt in aanmerking, hoe nu verder?

Wanneer duidelijk is dat u in aanmerking komt, dan dient u te bepalen welk niveau voor u van toepassing is: VCA* of VCA**. Deze keuze kan gemaakt worden op het moment dat de certificering wordt aangevraagd. 

Let op: uiteindelijk zijn het uw opdrachtgevers die bepalen welk niveau voor u vereist is. In het schema hiernaast ziet u welke certificering voor u van toepassing kan zijn.

Stappenplan voor certificering

De eerste stap is het, samen met onze adviseur, opstellen van de actiepunten om uw VGM-beheerssysteem te ontwikkelen. VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Wij stellen eerst vast wat uw startpunt is. Wellicht voldoet uw organisatie al aan bepaalde eisen voor het VGM-beheerssysteem.

Na het vaststellen van de benodigde actiepunten, volgt stap 2: onze adviseur stelt samen met u de benodigde documentatie en procedures op. In deze stap werken wij toe naar een goed functionerend VGM-beheerssysteem voor uw bedrijf.

Aanvraag VCA-certificaat

Wanneer alle actiepunten zijn uitgevoerd vragen wij bij een aantal erkende certificatie-instellingen offertes op voor de toetsing van het beheerssysteem. U maakt zelf de keuze voor de certificerende instelling. 

Deze instelling beoordeelt uw VGM-beheerssysteem door middel van een audit. Onze adviseur zal aanwezig zijn voor de begeleiding van deze audit. Wanneer uw bedrijf voldoet aan de eisen, ontvangt u het VCA-certificaat.  Bij eventuele tekortkomingen mag u nog verbeteringen aanbrengen.

De grootste voordelen voor uw onderneming

Minder lichamelijk letsel
Daling ziekteverzuim als gevolg van arbeidsongevallen
Minder arbeidsongeschikten
Kleinere kans op calamiteiten
Meer aandacht voor het milieu

Neem contact met ons op

Heeft u advies nodig, wilt u ondersteuning bij het traject van VCA-certificering? 

Neem gerust contact met ons op.