Toetsing

Toetsing RI&E

De Arbo-wet verplicht bedrijven om de RI&E en het Plan van Aanpak door een gecertificeerde instantie te laten toetsen. 

Waar Soliede u helpt in het opstellen van een RI&E en Plan van Aanpak, controleert deze instantie of aan de wettelijke normering is voldaan. 

Hiermee zorgt de overheid dat een landelijke kwaliteitsborging gerealiseerd wordt.

UW RI&E LATEN TOETSEN DOOR EEN GECERTIFICEERDE INSTANTIE?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Wat houdt deze toetsing in?

Het toetsen houdt in dat een gecertificeerde kerndeskundige, als omschreven in artikel 2.7 Arbobesluit, heeft beoordeeld of in de RI&E:

  • Alle risico’s duidelijk benoemd zijn en de situatie goed is weergegeven
  • Actuele inzichten over risico’s voor de arbeidsomstandigheden
  • Adviezen in het Plan van Aanpak voor maatregelen voldoende zijn

Soliede regelt voor u dat uw documentatie bij de toetsende instantie wordt aangeboden en de toetsing wordt uitgevoerd.