SW bedrijven

RI&E voor SW bedrijven

Doen uw medewerkers veel repeterend werk? Werken zij in de juiste werkhouding? Hoe gaat men om met de capaciteiten van medewerkers? 

Werken in een SW-bedrijf brengt verschillende risico’s met zich mee. De Arbowet schrijft voor dat u de risico’s kent en een goed plan maakt om deze risico’s uit te bannen.

Risico-inventarisatie & evaluatie, doeltreffend Advies

Is er een werkplekinspectie uitgevoerd? Gebruiken de medewerkers hun persoonlijke beschermingsmiddelen? En hoe zit het met de veiligheid van de machines waar zij mee werken? Het opstellen van een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) zorgt ervoor dat risico’s in kaart worden gebracht en dat u grip krijgt op de veiligheid binnen uw organisatie.

Onze adviseur geeft concrete oplossingen voor het afdekken van de risico’s en helpt u ook na oplevering met advies. Korte lijnen en snel schakelen kenmerkt onze werkwijze. 

Wij zorgen dat uw RI&E en Plan van Aanpak in korte termijn klaarstaan.

EEN RI&E LATEN OPSTELLEN VOOR UW SW BEDRIJF?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Onze aanpak

Samen met u maakt onze adviseur een rondgang en stelt vragen aan een aantal medewerkers. Zijn bevindingen worden verwerkt in de RI&E-rapportage en het concept Plan van Aanpak (PvA). Het PvA omschrijft de risico’s, de urgentie per risico, advies voor de oplossing en de maximale termijn waarbinnen het risico afgedekt dient te worden. Het concept van de RI&E en het PvA worden vervolgens met u besproken en indien nodig aangepast. Na goedkeuring zal het document worden getoetst en opgeleverd in geprinte versie, PDF-formaat en in onze online omgeving.

In deze online omgeving heeft u altijd toegang tot uw RI&E en vinkt u de afgedekte risico’s eenvoudig af. Zo heeft u met één druk op de knop altijd up-to-date documentatie voor handen.

Waarom Soliede?

Snelle praktijkgerichte aanpak
Borging binnen uw organisatie
Uitgebreide kennis van SW bedrijven
Online RI&E-tool
Documentatie volgens de laatste wet- en regelgeving

Meer weten over onze methodiek?

Klik hier voor de uitgebreide methodiek die wij hanteren voor het opstellen van uw RI&E en PvA.

Neem contact met ons op

Heeft u advies nodig, wilt u uw RI&E laten beoordelen of certificeren? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.