Onderwijs

RI&E voor het Onderwijs

Hebben de docenten van uw school veel vergaderingen? Veel nakijkwerk en gesprekken met ouders? Ervaren zij een hoge werkdruk, last van de stem, en werken zij wel altijd in de juiste houding? 

Werken in het onderwijs brengt de nodige risico’s met zich mee. Hoge werkdruk kan leiden tot langdurige klachten en zelfs verzuim. De Arbowet schrijft voor dat u de risico’s kent en een goed plan maakt om deze risico’s uit te bannen. Daarnaast vraagt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap u om, bovenop de Arbowet, de wet sociale veiligheid te implementeren in de school.

Risico-inventarisatie & evaluatie, doeltreffend Advies

Het opstellen van een Risico-inventarisatie & evaluatie zorgt ervoor dat risico’s in kaart worden gebracht en dat u grip krijgt op de veiligheid binnen uw organisatie. Zitten/staan de docenten in een juiste werkhouding, hoe zit het met de werkdruk? Het opstellen van een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) zorgt ervoor dat risico’s in kaart worden gebracht en dat u grip krijgt op de veiligheid binnen uw organisatie.

Onze adviseur geeft concrete oplossingen voor het afdekken van de risico’s en helpt u ook na oplevering met advies. Korte lijnen en snel schakelen, kenmerkt onze werkwijze. Wij zorgen dat uw RI&E en Plan van Aanpak op korte termijn klaar staan.

EEN RI&E LATEN OPSTELLEN VOOR UW SCHOOL OF SCHOLENGEMEENSCHAP?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Onze aanpak

Samen met u maakt onze adviseur een rondgang en stelt vragen aan een aantal docenten. Zijn bevindingen worden verwerkt in de RI&E-rapportage en het concept Plan van Aanpak (PvA). Het PvA omschrijft de risico’s, de urgentie per risico, advies voor de oplossing en de maximale termijn waarbinnen het risico afgedekt dient te worden. Het concept van de RI&E en het PvA worden vervolgens met u besproken en indien nodig aangepast. Na goedkeuring zal het document worden getoetst en opgeleverd in geprinte versie, PDF-formaat en in onze online omgeving.

In deze online omgeving heeft u altijd toegang tot uw RI&E en vinkt u de afgedekte risico’s eenvoudig af. Zo heeft u met één druk op de knop altijd up-to-date documentatie voor handen.

Waarom Soliede?

Snelle praktijkgerichte aanpak
Borging binnen uw organisatie
Uitgebreide kennis binnen het onderwijs
Online RI&E-tool
Documentatie volgens de laatste wet- en regelgeving

Meer weten over onze methodiek?

Klik hier voor de uitgebreide methodiek die wij hanteren voor het opstellen van uw RI&E en PvA.

Neem contact met ons op

Heeft u advies nodig, wilt u uw RI&E laten beoordelen of certificeren? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.