Beheer

Jaarlijkse update RI&E en PvA

Op basis van de gemaakte Risico-inventarisatie en evaluatie en het Plan van Aanpak adviseren wij u een jaarlijkse check te laten doen. Hierbij wordt nagegaan of de maatregelen van de geïnventariseerde risico’s geïmplementeerd zijn in de organisatie en de procedures die staan aangegeven in het Bedrijfsnoodplan worden gevolgd.

De jaarlijkse check zorgt ervoor dat de bedrijfsveiligheid binnen uw organisatie continu verbeterd wordt en uw medewerkers zich bewuster worden van de risico’s. Tevens blijven uw plannen
up-to-date waarmee u voldoet aan de vereisten uit de Arbowet.

HET BEHEER VAN UW RI&E UITBESTEDEN?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Wij zorgen ervoor dat uw RI&E altijd actueel is

Onze aanpak bestaat jaarlijks uit de volgende stappen:

  1. Controleren of maatregelen uit het Plan van Aanpak zijn uitgevoerd op de locatie
  2. Een locatiebezoek
  3. Opstellen nieuwe RI&E rapportages en samenstellen management rapportage
  4. Bespreken management rapportage en uitsturen documentatie naar de locatie

Eén keer in de 4 jaar of bij grote veranderingen zal de documentatie getoetst worden.