Risico-inventarisatie & evaluatie

Risico-inventarisatie & evaluatie, doeltreffend Advies

Met een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengt u de risico’s en struikelblokken op het gebied van de veiligheid en gezondheid in uw eigen organisatie in kaart. Zo krijgt u een goed beeld van de stand van zaken en kunt u een plan maken voor de aanpak van de punten die u gaat verbeteren. De bevindingen van een RI&E vormen de basis voor uw Plan van Aanpak op het gebied van arbeidsomstandigheden in uw organisatie.

No-nonse aanpak

Onze no-nonsense aanpak van de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is kenmerkend voor hoe wij te werk gaan. Oplossingen voor knelpunten die goed uitvoerbaar zijn in de praktijk. Geen dikke rapporten; concrete acties! Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan de verplichtingen vanuit de Arbowet (artikel 5).

Wetgeving RI&E

Sinds 1 juli 2017 geldt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet. De verplichting om een RI&E uit te (laten) voeren, inclusief een plan van aanpak, staat hierin duidelijk beschreven. 

RI&E

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers en derden. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak (pva) moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s en wat deze maatregelen opleveren.

Branchespecifieke RI&E

crossrail-423516_960_720

Bouw en Infra

Voeren uw medewerkers fysiek zware werkzaamheden uit? Hebben zij te maken met schadelijk geluid en blootstelling aan trillingen?

Detailhandel

Doen medewerkers langdurig staand werk in de winkel? Komen zij in aanraking met winkeldieven of boze klanten?

Facilitaire Dienstverlening

Werken medewerkers vaak alleen? Doen zij veel repeterend werk? En krijgen zij te maken met agressie en criminaliteit?

Groothandels en Webwinkels

Zitten uw medewerkers vaak lange dagen achter hun beeldscherm bestellingen te verwerken? Lopen orderpickers kilometers in het magazijn?

Horeca

Maken uw medewerkers lange dagen onder hoge werkdruk? Hebben zij te maken met verschillende ovens en machines in de keuken en harde muziek achter de bar?

Kinderopvang

Bent u op de hoogte dat u naast de Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid ook een RI&E vanuit de Arbowet dient op te stellen?

Onderwijs

Hebben de docenten van uw school veel vergaderingen, veel nakijkwerk en gesprekken met ouders? Ervaren zij hoge werkdruk of last van de stem?

Recreatie

Doen medewerkers langdurig staand werk? Hebben zij de verantwoordelijkheid over grote groepen mensen? En zijn de medewerkers voldoende BHV getraind?

Sport

Doen medewerkers langdurig staand werk? Worden zij blootgesteld aan veel en hard geluid? En zijn de medewerkers voldoende BHV getraind?

SW bedrijven

Doen de medewerkers veel repeterend werk? Werken zij in de juiste werkhouding? Hoe gaat men om met de capaciteiten van medewerkers?

Techniek en Productie

Veilig werken is in een technische- en productieomgeving van levensbelang. Werken met machines of gevaarlijke stoffen kan leiden tot arbeidsongevallen of verzuim.

Transport en Logistiek

Tillen medewerkers vaak zware lasten? Rijden zij lange afstanden of moeten zij vaak naar buiten om een levering te doen?

Wellness

Kunnen medewerkers en bezoekers uitglijden op gladde vloeren en trappen? Werken uw medewerkers met etherische oliën en chemicaliën?

Zakelijke Dienstverlening

Zitten uw medewerkers lange dagen achter hun beeldscherm? Werken zij onder hoge druk? En zijn zij voldoende voorbereid op een ontruiming van het pand?

Zorg

Werken uw medewerkers onder tijdsdruk? Hanteren zij de juiste werkhouding bij de lichamelijk zware taken?