Omgevingsvergunning

Wanneer is een omgevingsvergunning verplicht?

Gebouwen dienen brandveilig te worden gebruikt; hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Deze regels voor brandveilig gebruik zijn op al het gebruik van toepassing. Soms is echter ook een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik vereist. Het Besluit omgevingsrecht (onderdeel van de Wabo) geeft hierover duidelijkheid.

Deze vergunning is vereist wanneer in een gebouw of ander bouwwerk:

  1. bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen wordt verschaft (bijv. hotel, pension, kampeerboerderij, ziekenhuis, verpleeghuis of gevangenis);
  2. dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar (bijv. basisschool of kdv); of
  3. dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen, bijvoorbeeld door dagopvang.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik aanvragen

Via het Omgevingsloket online kan worden nagegaan of een omgevingsvergunning brandveilig gebruik in uw situatie nodig is. Is een vergunning nodig, dan mag het gebouw niet gebruikt worden voordat burgemeester en wethouders die vergunning hebben verleend. Het is van belang de vergunning, met ondersteuning van Soliede, ruim voor aanvang van het gebruik aan te vragen: de procedure voor het verlenen van een dergelijke vergunning kan tot maximaal 26 weken duren.

Naast de NAW-gegevens van de melder en de kadastrale aanduiding van het gebouw, dient er een situatieschets van het gebouw en een plattegrondtekening per bouwlaag te worden aangeleverd.

Op de plattegronden dienen alle brandveiligheidsvoorzieningen (blusmiddelen, brandscheidingen, vluchtroutes etc.) te zijn aangegeven en deze dienen te zijn opgesteld conform NEN 1413:2011 nl.

ONDERSTEUNING BIJ HET VOORBEREIDEN VAN DE VERGUNNINGAANVRAAG?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Onze aanpak

Soliede ontzorgt u volledig wat betreft het opstellen van de plattegronden die benodigd zijn voor de vergunningsaanvraag. Het opstellen van een situatieschets en plattegronden van de bouwlagen is vanzelfsprekend altijd op maat. 

Voor de vergunningsaanvraag en het opstellen van de plattegronden ten behoeve hiervan, is het absoluut noodzakelijk te beschikken over de actuele bouwtekeningen. Zonder deze bouwtekeningen zal de aanvraag niet worden gehonoreerd.

Waarom Soliede?

Wij stellen de plattegronden op die benodigd zijn voor de vergunningsaanvraag
Snelle praktijkgerichte aanpak
Uitgebreide kennis van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit omgevingsrecht
Plattegronden opgesteld conform NEN 1413:2011 nl

Neem contact met ons op

Heeft u advies nodig, wilt u ondersteuning bij de vergunningaanvraag? Neem gerust contact met ons op.