Bedrijfsnoodplan

Het belang van een Bedrijfsnoodplan & Ontruimingsplan

Een uitslaande brand, een ongeluk met gevaarlijke stoffen of een mogelijke gasexplosie: iedereen moet zo snel mogelijk het pand verlaten! In het Bedrijfsnoodplan & Ontruimingsplan staan de procedures over hoe te handelen kort en bondig beschreven. Geen dikke rapportages, maar concreet wie wat moet doen!

Elke onderneming heeft dan ook een eigen en op maat gemaakt plan nodig. Het pand, de werkzaamheden, maar vooral ook de mensen in uw organisatie zijn anders dan bij uw buurman. Daarom is het belangrijk dat de procedures niet alleen kort beschreven zijn, maar ook goed aansluiten bij wat uw organisatie uniek maakt. Soliede helpt graag om het concrete plan op juiste wijze vorm te geven.

Praktische aanpak

Onze adviseur bezoekt uw locatie, spreekt met een aantal BHV’ers en maakt een rondgang door uw pand. Samen met de verantwoordelijke Hoofd en/of Ploegleider BHV en (een deel van) het BHV-team worden de procedures opgezet en vervolgens opgenomen in een kort en krachtig conceptplan. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de procedures ook direct geïmplementeerd worden binnen de organisatie.

Na bespreking van het conceptplan en het verwerken van eventuele laatste verbeteringen, leveren wij het definitieve Bedrijfsnoodplan & Ontruimingsplan ingebonden in 3-voud aan u op. Uiteraard ontvangt u het plan ook digitaal in Word-formaat, zodat het binnen uw organisatie kan worden geborgd en eenvoudig door uzelf kan worden aangepast. 

Het plan dient te voldoen aan de wettelijk gestelde normeringen: NEN 8112:2017 nl en NEN 1414-1:2019 nl.
Wij zorgen dat alle regels in acht worden genomen en uw plan conform de eisen is opgesteld

BEDRIJFSNOODPLAN EN ONTRUIMINGSPLAN LATEN OPSTELLEN VOOR UW LOCATIE?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Alle documenten direct beschikbaar in een receptiemap

De brandweer, bouw- en woningtoezicht, milieudienst en Voedsel Waren Autoriteit kunnen uw bedrijf controleren op aanwezigheid van de juiste documentatie. Het bespaart veel tijd als u alle documenten direct beschikbaar heeft in een receptiemap:

  • Bedrijfsnoodplan & Ontruimingsplan
  • Kopie omgevingsvergunning en/of gebruiksmelding
  • Laatste twee werkbonnen of onderhoudscontract van onderhoud aan de draagbare blustoestellen, koelinstallaties inclusief de airco, nood- en transparantverlichting, brandmeldinstallatie, droge blusleiding en brandslanghaspels
  • Exploitatievergunning horeca
  • Overzicht van de dagelijkse metingen voor de Voedsel Waren Autoriteit: borgingslijst van vers bereide producten, temperatuur gekoeld en verwarmd eten en temperatuur leidingwater i.v.m. legionella

Inhoud Bedrijfsnoodplan & Ontruimingsplan

Stroomschema van alarmering binnen en buiten uw organisatie
De brandspecifieke gebouw, installatie- en organisatiegegevens
Wijze van ontruiming en communicatie
Instructie voor het personeel als ze moeten ontruimen
Hoe om te gaan met een bommelding
Logboek en protocol van ontruimingsoefeningen

Maatwerk

Het opstellen van een Bedrijfsnoodplan & Ontruimingsplan is altijd op maat en de kosten zijn afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw organisatie. 

Neem contact met ons op

Heeft u advies nodig, wilt u een Bedrijfsnoodplan & Ontruimingsplan laten opstellen? Neem gerust contact met ons op.